ویدئو مشروح
تیپ شخصیتی خود را بشناسید
زندگینامه بزرگان دینی
آموزش مسائل جنسی
زندگینامه سید محمد خاتمی
احادیث و سخن بزرگان
شفا و درمان با قرآن
نکات علمی قرآن

شفا و درمان با قرآن

 • نویسنده: ندا یدی
 • یکشنبه, 23 آبان 1395
 • شفا و درمان با قرآن

  تأثیر گفتن بسم الله

  عبدالله بن یحیی که از دوستان امیرمؤمنان علی(علیه‌السلام) بود. به خدمتش آمد و بدون گفتن بسم الله بر تختی که در آنجا بود نشست، ناگهان بدن وی منحرف شد و بر زمین افتاد و سرش شکست. امام علی(علیه‌السلام) دست بر سر او کشید و زخم او التیام یافت بعد فرمود: آیا نمی‌دانی که پیامبر(صلی الله علیه و آله) از سوی خدا برای من حدیثی نقل کرد که هر کار بدون نام خدا شروع شود بی سرانجام می‌ماند.

  گفتم: پدر و مادرم به فدایت باد می‌دانم و بعد از این ترک نمی‌کنم امام علی(علیه‌السلام) فرمود: در این حال بهره‌مند و سعادتمند خواهی شد.

  امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرمایند: بسیاری اتفاق می‌افتد که بعضی از شیعیان ما بسم الله را در آغاز کارشان ترک می‌گویند و خداوند آن‌ها را با ناراحتی مواجه می‌سازد تا بیدار شوند و ضمناً این خطا از نامه‌ی اعمالشان شسته شود.

   تأثیر گفتن بسم الله

   

  فضایل و خواص سوره مبارکه فاتحة الکتاب

  این سوره مبارکه به جهت رفعت و شرافتش تقریباً بیست و اندی اسم دارد ما تنها به چند نام مشهور آن اکتفا می‌کنیم.

  یکی از آن‌ها به نام حمد است که به مناسبت حمد و ستایشی است که در این سوره از پروردگار یکتا خداوند تبارک و تعالی به عمل آمده است.

  نقل است شیطان در مدت عمر خود چهار ناله جانکاه کرد: وقتی که طناب لعنت بر گردنش افتاد و زمانی که از بهشت رانده شد و وقتی که رسول اکرم (صلی الله علیه و آ له) به رسالت مبعوث شد و هنگامی که سوره حمد نازل شد

  امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند: سوره حمد سوره ای است که اول آن ستایش و میانه آن اخلاص و آخر آن نیایش می‌باشد.

  نام دیگر این سوره فاتحه است چون قرآن و نماز با آن شروع می‌گردد. دیگر نام این سوره جامع و ام‌الکتاب و ام القرآن است چون معظم بلکه کل معانی قرآن را شامل است و عرب هر جامعی را ام می‌نامند و همچنین به چیزی که تقدم بر دیگران داشته‌ام اطلاق می‌کند و این سوره شریفه بر سایر سوره های قرآن تقدم دارد.

  از دیگر نام‌های شریف این سوره شفا است زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آ له) درباره این سوره می‌فرمایند: ام‌الکتاب شفاء من کل داء. سوره حمد شفای هر درد و بیماری است.

  از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که هر کسی در صبح قبل از آنکه حرف بزند هفت بار سوره مبارکه حمد را بخواند هر ناخوشی و مرضی که دارد برطرف گردد و هرگاه در آن روز ناخوشی و مرضی زایل نگردد در روز دیگر بعد از نماز صبح و قبل از حرف زدن هفتاد مرتبه این سوره را با اعتقاد کامل بخواند من ضامن شفای او خواهم بود.

  پیامبر (صلی الله علیه و آ له) می‌فرمایند: هر کس سوره حمد را بخواند چنان است که دو سوم قرآن را خوانده و ثواب آن کسی که بر همه مؤمنان تصدق کرده باشد به او داده می‌شود و نیز ایشان می‌فرمایند: هر کس به صدای قاری این سوره گوش دهد به اندازه یک سوم ثواب آن به وی داده می‌شود.

  از امام صادق(علیه‌السلام) نقل شده است که هر کسی در صبح قبل از آنکه حرف بزند هفت بار سوره مبارکه حمد را بخواند هر ناخوشی و مرضی که دارد برطرف گردد و هرگاه در آن روز ناخوشی و مرضی زایل نگردد در روز دیگر بعد از نماز صبح و قبل از حرف زدن هفتاد مرتبه این سوره را با اعتقاد کامل بخواند من ضامن شفای او خواهم بود

  در خواص این سوره از پیامبر (صلی الله علیه وآله) نقل است که هنگام خواب بر پهلو بخوابید و سوره های حمد و توحید را بخوانید از همه‌ی بلایا ایمن خواهید بود و هر کس در حین ورود به منزل خود سوره های حمد و اخلاص را بخواند خداوند فقر و تنگدستی را از او برطرف و خیر و رکت بسیار به وی عطا می‌کند.

  در روایتی امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند: هرگاه که هفتاد مرتبه سوره حمد را بر یک دردی خواندم آن درد تسکین یافت.

  از امام محمد باقر(علیه‌السلام) نقل است اگر سوره حمد را بر میتی هفتاد مرتبه خوانده شود و آن میت زنده شود جای تعجب ندارد.

  از پیامبر (صلی الله علیه و آ له) نقل است جهت کم شدن تب، این سوره را چهل بار بر ظرف آبی بخوانید و بر روی آدم تب دار فشار دهید و در جای دیگر آمده است هر کس بعد از عطسه سوره حمد را بخواند آنگاه به کف دست خود بدمد و به صورت خود بمالد از سردرد و چشم درد و آمدن خون بینی در امان خواهد بود.

  نقل است شیطان در مدت عمر خود چهار ناله جانکاه کرد: وقتی که طناب لعنت بر گردنش افتاد و زمانی که از بهشت رانده شد و وقتی که رسول اکرم (صلی الله علیه و آ له) به رسالت مبعوث شد و هنگامی که سوره حمد نازل شد.    

   

  درمان باقرآن و ادعیه

  درمان باقرآن و ادعیه

  درمان درد :

  امام صادق (ع)فرمودند : چون دردی در انسان پیدا شود وخوف وترس زیادشدن آن باشد  سوره تبّت را بر آن موضع درد بنویسد آن درد کم شود ونهایتًا رو به عافیت و بهبودی خواهد رفت .

  نوفلی از معصوم روایت کرده که فرمودند هرکس سوره حمد را هفتاد مرتبه بر دردی بخواند آن درد آرام خواهد گرفت .

   سردرد :

  امام صادق (ع)فرمودند : کسی که عطسه می زند و بعد از آن  سوره حمد رابخواند و بعد از آن بر کف دست خود فوت کند  و بعد بر سرو صورت خود بمالد از درد سر و چشم و از آمدن خون از بینی در آمان خواهد بود .

  امام رضا (ع)فرمودند : که پیامبر گرامی اسلام (ص)فرموده است وقتی سرت درد گرفت و یا جایی از بدنت دردگرفت دستهایت را بازکن و سوره (حمد) و (قل هو الله احد ) و (قل اعوذ برب الناس) و (قل اعوذ برب الفلق) را بخوان و بر دستهایت فوت کن و بعد صورت خود را مسح بنما ، سرت خوب خواهدشد  درد از تو زائل می گردد .

  امام صادق (ع)فرمود : هر که سوره سجده را بنویسد و بر کسی که سر درد  داشته باشد همراه کند ، شفا پیدا می کند .

   درد شکم :

  شخصی از امیر المومنین (ع)پرسید در شکمم آب زردی وجود دارد که موجب بیماری من شده است آیا در قرآن  شفایی برای این مرضم هست یا نه  حضرت در جواب فرمودند : بله وجود دارد بدون خرج کردن پولی .وآن این استکه باید

  آیة الکرسی را بر شکمت بنویسی بعد آن را بشویی وآب آن را بنوشی و برای یک مدّتی روی آن آب چیزی نخوری ، بخواست خداوند بهبودی حاصل  میشود .

  آن مرد میگوید من این کار را کردم و بخواست خدا بهبودی پیدا کردم.

  امام صادق (ع)فرمودند : اگر کسی سوره تکاثر را برای خرسندی و از بین بردن دردهای شکم ده بار بخواند مقصود او حاصل می شود ودرد شکم تو شفا پیدا خواهد کرد.

  امام صادق (ع)فرمودند : هر کس سوره حجرات را هفت بار برای از بین بردن دردهای شکم بخواند درد شکمش بهبو دی پیدا میکند .

  امام صادق (ع) فرمودند : هرکس درد شکم دارد یا درد جگر و درد اندرون داشته باشد سوره قصص را بنویسد و با خود نگهدارد و سپس این سوره (قصص)را بنویسد وبشوید وآب آن را بنوشد از درد و رنج خلاصی پیدا می کند .

   دل درد :

  امام رضا (ع)فرمودند :اگر کسی از دوران بچگی در هر شب سوره قل اعوذبرب الناس و سوره قل اعوذ برب فلق را سه مرتبه و سوره قل هو الله احد را یکصد مرتبه واگر نتوانست پنجاه مرتبه بخواند پروردگار عالم او را از مرض دل درد دور می کند به این کار تا سر پیری مداومت داشته باشد .

   درد قلب :

  پیامبر گرامی (ص)فرمودند : وقتی که قلب تو دردمیکند این آیه را تلاوت کن که شفا پیدا خواهد کرد .

  وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّارَءْتُمْ فیها وَاللهُ مُخْرِجٌ ما کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ

   در روایت دیگر راوی به امام صادق (ع) از درد قلبش شکایت کرد و امام در جوابش فرمودند : درمان درد قلبت را از قرآن بگیر،چون خداوند در قرآنش می فرماید

  وَشِفاءٌلِما فِی الصُّدُورِ

  (در قرآن درمانی برای آنچه در سینه های شماست وجود دارد)

   درد سینه :

  امام صادق (ع)فرمودند : که پدرانشان حدیث کردند که مردی از درد سینه اش به پیامبر گرامی اسلام (ص) شکایت کرد پیامبر (ص)فرمودند : بوسیله قرآن شفا بجو  زیرا خدای عزوجل می فرماید واین قرآن شفا است برای آنچه در سینه ها است وَشِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ

   درد معده :

  این آیه کریمه را سه بار بر خرما بخواند وبعد به کسی که معده او دردمیکند بدهد تا بخورد شفاپیدا می کند .

   رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنا وَ  هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهّابُ

   دردگوش :

  امام صادق(ع)فرمود : اگر کسی  سوره اعلی را درگوش کسی که صدای پیچیده دارد بخواند گوشش از آن صدای پیچیده خلاص می شود .

  ابن عباس روایت میکند که هرکس گوشش سنگینی میکندبه خواندن(آیه 9 سوره جن )

   وَاِنّا کُنّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یَسْتَمِع الْانَ یَجِدُ لَهُ شِهابًا رَصَدًا

   مداومت نماید و بعد از آن آیه بخواند :

  کَاَنْ لَمْ یَسْمَعْها کانَ فی اُذُنَیْهِ وَ قْرًا

  شفا می یابد . 

   مام رضا (ع)فرمود: هر کس این دو آیه را سه مرتبه بر روغن یا سمن یا روغن بنفشه بخواند و آن روغن را درگوش خود بریزد گوشش شفا پیدا می کند .

  1- (سوره لقمان آیه 7) کَاَنْ لَمْ یَسْمَعْها کانَ فی اُذُنَیْهِ وَ قْرًا

  2-(سوره الاسراء آیه 36) اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ ..... تا آخر آیه

   دفع شهوت :

  امام رضا (ع)فرمودند : هرکس را نفس اماره باشد باید که وقت خواب دست بر سینه بگذا رد و یکصد بار (یٰامُمیتُ )را بگوید وهم چنان بگوید تا بخواب رود حقتعالی او را مطیع او گرداند واز دست شهوتش رهایی می یابد .

  بیخوابی :

  نبی اکرم صل الله علیه و اله و سلم فرمودند : جهت هرگونه بیمار ی یا فکر پریشان یا بیخوابی سوره انبیاء را بنویسد و با خود دارد از ا ین دردها خلا صی یابد .

  برای در مان بی خوابی این آیه را بنویسد و با خود دارد. ( انبیاء آیه 87)

  وَذَالنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَناد ٰی فِی الظُّلُماتِ اَنْ لا اِلٰهَ اِ لّا اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ

  بواسیر :

  مردی از داشتن بواسیر به امام صادق علیه السلام شکایت کرد ، امام صادق علیه السلام فرمودند: سوره یس را با عسل بنویس و بشور و آب آن را بیاشام بواسیرت شفا پیدا می کند وخوب میشود .

  پیامبر گرامی اسلام (ص)فرمودند : اگر سوره اعلی را بر صا حب بواسیر بخوانند

  شفا پیدا می کند .

  احساس اضطراب وپریشانی :

  فرمودند اگر کسی حال پریشانی داشته باشد و در هیچ کاری ثباتی نداشته باشد این آیه کریمه را بر سیبی با قلم اهنی بنویسد وآن سیب را بخورد حال او نیکو شود و از سرگر دانی و پریشانی خلاصی پیدا کند . (سوره طه آیه 135)

  قُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَ بَّصُوا فَسَتََعْلَمُونَ مَنْ اَصْحابُ الصِّراطِ السَّویِّ وَمَنِ اهْتَدٰی

  پیامبر گرامی اسلام (ص)فرمود ند : هر کس سوره طلاق را بخواند خداوند تعالی او را از تفرقه و پریشانی دور می کند .

  تب :

  در روایت آمده شخصی به حضرت صادق علیه السلام شکایت کرد از تب که یکماه است تب می کنم وآنچه پزشکان گفته اند بعمل آورده ام بر طرف نشده حضرت فرمودند :بندهای پیراهن خود را بگشا و سر در گریبان پیراهن داخل کن اذان و اقامه بگو و هفت مرتبه سوره حمد و هفت مرتبه سوره فلق وهفت مرتبه سوره ناس بخوان آن شخص گفت چنان کردم گویا از بند رها شدم .

  امام صادق علیه السلام فرمودند : اگر کسی سوره انفطار را بنویسد و بشوید و کسیکه تب دارد با آن آب غسل کند شفا می یابد واز تب رهایی پیدا می کند .

  امام صادق علیه السلام فرمودند : اگر سوره عصر را بر کسی که تب داشته باشد بخوانند تب از او زایل می گردد .

  امام صادق علیه السلام فرمودند : هرکسی ( سوره حمد)را چهل بار بر ظرف آبی بخواند وبعد آن آب را بر روی کسی که تب دارد بپاشد تب از او زائل شود وآن شخص بهبودی خود را بدست می آورد .

  امام صادق علیه السلام فرمودند: که هر کس سوره عنکبوت را بنویسد وبشوید وآبش را بیاشاماند به کسی که تب ربع داشته باشد تا از آن آب بیاشامد شفا پیدا می کند

  امام صادق علیه السلام فرمودند : هر کس سوره سجده را بنویسد و بر کسی که تب دارد ببندد شفا می یابد واز تب رهایی پیدا می کند .

  زبان باز کردن طفل :

  هر گاه طفلی دیر به سخن آید سوره الاسراء را با مشک زعفران بنویسید و بشویید و به طفل بخورانید زبانش گشاده گردد .

  زیاد شدن شیر مادران شير ده :

  اگرزنی آیات سوره یس را هفت بار بازعفران وگلاب بنویسد و بشوید ودر هفت روز بخورد شیر او زیاد میگردد .

  شفای هر درد :

  پیامبر اکرم (ص)فرمودند:آیادوست دارید از فضیلت سوره حمد برایتان بگویم؟صحابه عرض كردند آري جانمان به فدایت باد . حضرت فرمودند :این سوره(حمد)شفای هر درداست /سرطان /فلج/حسد و..........جزمرگ .

  امام صادق(ع)فرمودند:کسی که از حمد شفا نیابد هیچ چیز او را خوب نمی کند .

  ذکر شده که اگر کسی در ظرفی بنویسد :

  بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الشافی بسم الله الکافی بسم الله المعافی بسم الله الذ ی لا یضر مع اسمه شیءفی ا لارض وفی السماء وهو السمیع العلیم وننزل من القرآن ما هو شفا ء و رحمه للمومنین

  سپس آنرا با گلاب ویا آب پاک شسته و به مریض بدهد آن مریض به اذن خداوند شفا خواهد یافت .

  درد چشم و قوت بينائي:

  پیامبر گرامی اسلام (ص)فرمودند : وقتی کسی به درد چشم مبتلا شد ویا در بینایی خود ضعفی احساس کرد در اول ماه وقتی هلال را می بیند دست بر چشم خود بگذارد وده بار سوره حمد را بخواند بعد در اولش نام مریض را ببرد ودر آخر آن سوره حمد واخلاص را سه مرتبه بخواند وبعد هفت باربگوید :

  شِفاءٌ مِنْ کُلِّ داءٍ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ

  پس پنج بار بگوید یا رب بعد ازآن بگوید :

  قَوِّ بَصَری اَللّهُمَّ اشْفِ اَنْتَ الشّافی

  اَللّهُمَّ اکْفِ اَنْتَ الْکافی اَللّهُمَّ عافِ اَنْتَ الْمُعافی

  آن درد و ضعف در بینایی مبدل به صحت شود و شفا پیدا می کند .

  امام صادق (ع)فرمودند : اگرکسی که چشم درد دارد سوره الرحمن را بنویسد و با خود همراه داشته باشد درد چشم او شفا پیدا خواهد کرد .

  حضرت علی (ع) می فرماید : اگر چشم یکی از شما درد گرفت پس آیه الکرسی بخواند شفا پیدا کند .

  هر کس سوره عمَّ را بعد از نماز بخواند بینایی و روشنایی چشمانش زیاد خواهد شد .

  علاج عطسه :

  کسی که عطسه می زند وبعد از عطسه سوره حمد بخواند وبر کف دست خود فوت بنماید و بعد بر صورت خود بمالد از عطسه هاي ناخواسته رهايي مي يابد.

  منابع : پایگاه اطلاع رسانی سیدعلی خاتمی - همدردی - شیعه نیوز - تبین

  نظر دهید

  شما به عنوان مهمان نظر ارسال میکنید.

  مطالب جذاب - احکام دینی

  مطالب جذاب - زندگینامه بزرگان دینی