ویدئو مشروح


نوعقیمت امروزقیمت گذشته
سکه طرح قدیم
۱,۳۶۹,۰۰۰ ۱,۳۶۹,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۴۱۲,۰۰۰ ۱,۴۱۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۸,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰
ربع سکه
۴۰۱,۰۰۰ ۴۰۱,۰۰۰
سکه گرمی
۲۶۷,۰۰۰ ۲۶۷,۰۰۰