ویدئو مشروح
تیپ شخصیتی خود را بشناسید
زندگینامه بزرگان دینی
آموزش مسائل جنسی
زندگینامه سید محمد خاتمی
احادیث و سخن بزرگان
شفا و درمان با قرآن
نکات علمی قرآن

احادیث و سخنان بزرگان

 • نویسنده: ندا یدی
 • یکشنبه, 23 آبان 1395
 • احادیث و سخنان بزرگان

  جملات قصار پيامبران و امامان

  *آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

  *هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود عید است . امام علی(ع)

  *نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

  * نیکویی گفتار در کوتاه بودن آن است . امام علی(ع)

  *اگر بر امتم دشوار نبود فرمان میدادم با هر نماز مسواک کنند . پیامبر اکرم (ص)

  *مسواک کردن مایه روشنایی دیدگان است . امام علی (ع)

  * به احترام پدر و معلمت از جای برخیز گرچه فرمان روا باشی . امام علی (ع)

  *برای جوینده دانش عزت دنیا و رستگاری آخرت است . امام علی(ع)

  * به گویند نگاه نکن به آنچه گفته میشود توجه کن . امام علی(ع)

  * دعا مغز و روح عبادتها است هیچ دعایی بی اثر نمی ماند و لا اقل کفاره بعضی از گناهان واقع می شود.پیامبر اکرم (ص)

  *خداوند در روز قیامت دعای مومنان را جزء کارهای نیک آنان شمرده و به همین بهانه در بهشت جای بهتری به آنان خواه داد .امام صادق(ع)

  *شخصی به پیغمبر(ص) عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود حضرت فرمود خوراک خود را پاک کن و سعی کن حرام وارد شکمت نشود .

  * بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است . امام صادق(ع)

  * بهترین وقت دعا سحرگاهان است . پیامبر اکرم (ص)

  * پنیر و گردو اگر با هم مصرف شوند در هرکدام از آن دو شفا است و اگر به تنهایی خورده شوند در هر یک درد است . امام صادق (ع)

  * ایستاده آب آشامیدن در روز غذا را هضم و گوارا می کند و در شب ایستاده آب آشامیدن زرد آب می آورد.امام صادق(ع)

  * سه چیز حافظه را زیاد میکند و بلغم را از بین می برد : قرائت قران خوردن عسل و جویدن کندر . امام علی(ع)

  * از زیاد آب آشامیدن بپرهیز که ریشه همه بیماریها است . امام صادق (ع)

  * خرما را ناشتا بخورید که کرم های بدن را می کشد . پیامبر اکرم (ص)

  * پیاز دهان را خوشبو میکند و کمر را محکم میگرداند و پوست را نرم می سازد . امام صادق (ع)

  * ناشتا خربزه خوردن موجب فلج می شود . امام صادق (ع)

  * هر آنکه طمع را شعار زندگیش سازد هر آینه خویشتن را از چشم مردم اندازد . امام علی (ع)

  * چون خرد به حد کمال برسد سخن رو به کاهش گذارد امام علی (ع)

  * دنیا مانند مار است بیرونش نرم است و دست نواز و درونش زهری است کشنده و جانگداز .مردم سبک مغز و نادان شیفته اش می شوند و ارباب خرد از آن حذر می کنند و دور میروند. امام علی (ع)

  * از متکبر در شگفتم که دیروز نطفه ای در رحم مادرش بود و فردا بصورت مرداری در می آید. امام علی (ع)

  * در هر ظرفی که چیزی بگذارند گنجایشش تن می شود مگر ظرف دانش که هر چند بر آن بیفزایند رو به فراخی می رود .امام علی (ع)

  * گروهی خدا را از روی میل و رغبت پرستش می کنند که این پرستش بازرگانان است و گروهی خدا را از بیم و ترس پرستش می کنند که این پرستش بردگان است و گروهی خدا را برای سپاسگزاری پرستش می کنند که پرستش آزادگان است . امام علی (ع)

  * عمر آشفته ای که با آمدن شت و رفتن روز در گذر است و خواه و ناخواه باید آرام بگیرد چه بهتر که با پندار و گفتار نیک بسر آید . امام علی (ع)

  * چون عقل کامل شود آتش شهوت فرونشیند . امام علی (ع)

  * نیک بخت آنکه از دیگران عبرت گیرد و بدبخت آنکه دیگران از او عبرت گیرند . امام علی (ع)

  *وقتی نماز میخوانی نماز وداع بخوان هرگز سخنی را مگو که بعدها از آن معذرت خواهی کنی از آنچه در دست مردم است نومید مباش. پیامبر اکرم (ص)

  *ای علی پاداش سه کار در دنیا و آخرت داده می شود حج فقر را بر طرف می کند صدقه بلا را میگرداند صله رحم عمر را می افزاید . پیامبر اکرم (ص)

  * محبوبترین اعمال نزد خدا شادمانی ای که به مومنی برسانی گرسنگی اورا برطرف کنی گرفتاری او را برطرف سازی . پیامبر اکرم (ص)

  * چه نیکو بخشش و هدیه ای است پند و اندرز. پیامبر اکرم (ص)

  * ایمان عبارتست از شناخت قلبی اقرار کردن به زبان عمل کردن به اعضاء . پیامبر اکرم (ص)

  * هرکه به زن بیگانه بچسبد با شیطان به یک زنجیر بسته شود و هر دو به آتش افکنده شوند . پیامبر اکرم (ص)

  * سه تن را آتش دوزخ نسوزاند : زنی که به فرمان شوهر باشد زنی که به هنگام سختی گرفتاری شوهر صبر کند کسی که به پرد و مادرش نیکی کند . پیامبر اکرم (ص)

  * شخص مومن طعنه زن و لعن کننده و ناسزاگو و بد زبان نیست . پیامبر اکرم (ص)

  * پرهیزکاران سه نشانه دارند اخلاص در عمل کوتاهی آرزو بهره گرفتن از فرصتها. امام علی(ع)

  *از سه چیز نباید شرم کرد خدمتگزاری به مهمان به پا خواستن فرد از جایگاه خود برای پدر و آموزگارش جست و جوی حق اگر چه کم باشد . امام علی (ع)

  *بدترین ثروت آن است که بخشی از آن در راه خدا انفاق نشود و زکاتش پرداخت نگردد . امام علی (ع)

  * بوسیدن پدر و مادر عبادت است. امام علی (ع)

  *از کنج های بهشت به شمار می روند پنهان داشتن کار خیر, صبر بر بلاها, نیکوکاری , اظهار نکردن مصیبتها.امام علی (ع)

  * تمام زهد و پارسایی بین دو کلمه از قرآن است خداوند سبحان می فرماید : هرگز به آنچه از دستتان رفته اندوه مخورید ، بر آنچه به شما داده شده است شادی نکنید . امام علی (ع)

  * هرکس که خدا را بشناسد او را دوست خواهد داشت . امام حسن (ع)

  * هرکس خدا را بندگی کند خداوند همه چیز را بنده او گرداند . امام حسن (ع)

  *هیچ قطره ای در پیشگاه خدا محبوب تر از قطره اشکی نیست که در تاریکی شب فقط به منظور خوف از خدا ریخته شده است . امام باقر (ع)

  * هرکه برای خدا بیاموزد و برای خدا عمل کند و برای خدا به دیگران تعلیم دهد در ملکوت آسمانها به عظمت یاد می شود . امام صادق (ع)

  *شدید ترین عذاب روز قیامت از آن زنا کار است کسی که نطفه اش را در رحم حرامی بریزد. امام صادق (ع)

  *دختران حسنه اند و پسران نعمت به ازای حسنات پاداش داده می شود و از نعمتها باز خواست می شود.

  امام صادق (ع)

  *بوسیدن دهان سزاوار نیست جز نسبت به همسر یا فرزند خردسال . امام صادق (ع)

  * سه بهشتی : آنکه غیبت نکند ، آنکه غضب نکند ، آنکه حسادت نورزد . امام صادق (ع)

  * مثل مال دنیا مانند آب دریا است تشنه هرچه از آن بنوشد تشنه بر گردد تا اینکه او را هلاک کند . امام کاظم (ع)

  *با شراب خوار همنشین مباش و بر او سلام نکن . امام رضا (ع)

  * سه چیز را هرکس دارا باشد پشیمان نشود عجله نکردن ، مشورت کردن ، توکل بر خدای عزوجل هنگام تصمیم. امام جواد (ع)

  * از حسادت بپرهیز زیرا اثر سوء آن در تو آشکار می شود و در دشمنت بی اثر خواهد بود . امام هادی (ع)

  * برای مومن چقدر زشت است که اسیر و ذلیل میل نفسانی خود گردد. امام حسن عسکری(ع)

  *منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (ع)

  *خدای تعالی به حضرت داوود وحی فرمود : مرا در روزهای خوشی و آسایش یاد کن تا من دعای تو را در روزهای گرفتاری و سختی اجابت کنم .

  * خدای عزوجل می فرماید بهشت را بر سه گروه حرام کردم منت گزار ، بخیل ، سخن چین .

  * کسی که چشم خود را از حرام پر کند ، خداوند روز قیامت چشم او را از آتش پر می شازد مگر توبه کند و باز گردد. پیامبر اکرم (ص)

  * چهار چیز است که هریک از آنها وارد خانه ای شود آن خانه خراب می شود و به برکت آباد نگردد : خیانت ، دزدی ،شرابخواری ، زنا. پیامبر اکرم (ص)

  * چهار چیز روزه و کارهای خیر را فاسد می کند غیبت ،دروغ سخن چینی ، نگاه به نامحرم . پیامبر اکرم (ص)

  * هرکس با زن نامحرمی دست دهد به خشم خداوند گرفتار شود . پیامبر اکرم (ص)

  * غیبت حسنات را می خورد چنان که آتش هیزم را می خورد . پیامبر اکرم (ص)

  * هرکس که عمل زشتی رابشنود وآن را بر ملا سازد مانند کسی است که آن را انجام داده است . پیامبر اکرم (ص)

  *خدای تبارک و تعالی به موسی علیه السلام وحی کرد خیرو خوبی را یاد بگیرد و آن را به کسی که نمی داند یاد بده به درستی که من نورانی می کنم قبر آنکه خیر را یاد دهد و آ«که یاد بگیرد با اینکه در آن مکان وحشت و ترسی برای آنها نباشد .

  *خدای بلند مرتبه می فرماید ای فرزند آدم من به هر چیز که فرمان دهم چنان خواهد شد فرمان مرا اطاعت کن تا تو را نیز چنین ردانم که به هر چیز فرمان دهی انجام پذیرد .

  *جهاد زن خوب شوهرداري كردن است. فاطمه زهرا(س)

  *از راه انديشه و عقل،‌ دنيا و آخرت به دست مي آيد. امام حسن مجتبي (ع)

  *چهار چيز است كه اندك آن بسيار است،‌ آتش،‌ دشمني،‌فقر، بيماري. امام محمد باقر(ع)

  *آنچه را كه رسيدنت به آن محال است آرزو مكن. امام جعفر صادق(ع)

  *اداء امانت و راستگويي،‌ روزي انسان را زياد مي كند. امام موسي بن جعفر(ع)

  *ارزنده ترين مرحله خرد خودشناسي است. امام رضا(ع)

  *آنکه جان را با طمع ورزی بپوشاند خود را پست کرده و آنکه راز سختی های خود را آشکار سازد خود را خوار کرده و آنکه زبان را بر خود حاکم کند خود را بی ارزش کرده است . امام علی (ع)

  * با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوی شما آیند . امام علی (ع)

  * نیکوکار ، از کار نیک بهت و بدکار از کار بد بدتر است . امام علی (ع)

  * هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی نیست ، هیچ ارثی چون ادب ، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست . امام علی (ع)

  * روزگاری بر مردم خواهد آمد که محترم نشمارند جز سخن چین را و خوششان نیاید جز از بدکار هرزه ، و ناتوان نگردد جز عادل در ان روزگار کمک به نیازمندان خسارت و پیوند با خویشاوندان منت گذاری و عبادت نوعی برتری طلبی بر مردم است در آن زمان حکومت با مشورت زنان و فرماندهی خردسالان تدبیر خواجگان اداره می گردد . امام علی (ع)

  * ایمان خود را با صدقه دادن و اموالتان را با زکات دادن نگاهدارید و امواج بلا را با دعا از خود برانید .

  * دنیا بیش از دو روز نیست پس چه خوب که این دو روز را در راه رضای خدا و برای او گام برداریم .

  * رعایت حق کسی که او حقش را محترم نمی شمرد نوعی بردگی است .

  * خدا را بسیار یاد کنید زیرا بزرگترین راهکار برای بزرگی در دنیا و آخرت است .

  *آنجا که باید سخن درست گفت ، در خاموشی خیری نیست چنانکه در سخن نا آگاهانه نیز خیری نخواهد بود .

  * ای مردم ! از خدایی بترسید که اگر سخنی گویید می شنود و اگر پنهان دارید می داند و برای مرگی آماده باشید که اگر از آن فرار کنید شمارا می یابد و اگر بر جای خود بمانید شما را می گیرد و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد .

  * برخی از نیکوترین خلق و خوی زنان ، زشت ترین اخلاق مردان است مانند تکبر ترس بخل : هرگاه زنی متکبر باشد بیگانه را به حریم خود راه نمی دهد و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ می کند و چون ترسان باشد از هر چیزی که به آبروی او زیان رساند فاصله می گیرد .

  *سلامت تن در دوری از حسادت است .

  * هرگاه تهیدست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید .

  * اندیشیدن همانند دیدن نیست زیرا گاهی چشمها دروغ مینمایاند اما آن کس که از عقل نصیحت خواهد به او خیانت نمی کند .

  * کسی که در دشمنی زیاده روی کند گناهکار و آن کس که در دشمنی کوتاهی کند ستمکار است و هر کس که بی دلیل دشمنی کند نمی تواند با تقوا باشد !

  * نیازمندی که به تو روی آورده فرستاده خداست کسی که از یاری او دریغ کند از خدا دریغ کرده و آن کس که به او بخشش کند به خدا بخشیده است .

  * ستودن بیش از آنچه که سزاوار است نوعی چاپلوسی و کمتر از آن درماندگی یا حسادت است .

  * سخن در بند توست تا آن را نگفته باشی و چون گفتی تو در بند آنی پس زبانت را نگهدار چنانکه طلا و نقره خود را نگه می داری زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را طرد یا نعمتی را جلب کرد.

  * آنچه نمیدانی مگو بلکه همه آنچه را که می دانی نیز مگو زیرا خداوند بزرگ بر اعضاء بدنت چیزهایی را واجب کرده که از آنها در روز قیامت بر تو حجت آورد .

  * جوینده چیزی یا به آن یا به برخی از آن خواهد رسید .

  * آگاه باشید که فقر نوعی بلا است و سخت تر از تنگدستی بیماری تن و سخت تر از بیماری تن بیماری قلب است آگاه باشید که همانا عامل تندرستی تن تقوای دل است .

  * سزاوار نیست که بنده خدا به دو خصلت اعتماد کند : تندرستی ، و توانگری زیرا در تندرستی ناگاه او را بیمار بینی و در توانگری ناگاه او را تهیدست .

  * هیچ کس شوخی بیجا نکند جز آن که مقداری از عقل خویش را از دست بدهد .

  * دو گرسنه هرگز سیر نشوند جوینده علم و جوینده مال .

  * نشانه ایمان آن است که راست بگویی آنگاه که تو را زیان رساند و دروغ نگویی که تو را سود رساند و آن که بیش از مقدار عمل سخن نگویی و چون از دیگران سخن گویی از خدا بترسی .

  * پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگ تر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی گردد همانا عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست .

  *زينت بي نيازي شكر است. امام محمد تقي (ع)

  *خداوند به حضرت عیسی می فرماید ای عیسی بدان که رفیق بد گمراه میکند و دوست بد انسان را به پستی می کشاند پس ببین با چه کسی رفاقت می کنی و برای خود دوستانی با ایمان برگزین.

  * خداوند متعال به حضرت داوود (ع) وحی فرمود ای داوود اگر مرا دوست داری محبت دنیا را از دلت بیرون کن زیرا محبت من و محبت دنیا در یک دل جمع نمی شوند .


  20 حديث اخلاقى از پيامبر گرامى اسلام

  20 حديث اخلاقى از پيامبر گرامى اسلام

  1- فضيلت دانش طلبى

  « مَنْ سَلَكَ طَريقًا يَطْلُبُ فيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّهُ بِهِ طَريقًا إِلَى الْجَنَّةِ... وَ فَضْلُ الْعالِمِ عَلَى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سائِرِ النُّجُوم لَيْلَةَالْبَدْرِ.»:

  هر كه راهى رود كه در آن دانشى جويد، خداوند او را به راهى كه به سوى بهشت است ببرد، و برترى عالِم بر عابد، مانند برترى ماه در شب چهارده، بر ديگر ستارگان است.

  2- دين يابى ايرانيان

  « لَوْ كانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فارْسَ ـ أَوْ قَالَ ـ مِنْ أَبْناءِ فارْسَ حَتّى يَتَناوَلَهُ.»:

  اگر دين به ستاره ثريّا رسد، هر آينه مردى از سرزمين پارس ـ يا اين كه فرموده از فرزندان فارس ـ به آن دست خواهند يازيد.

  3- ايمان خواهى ايرانيان

  « إِذا نَزَلَتْ عَلَيْهِ(صلى الله عليه وآله وسلم) سُورَةُ الْجُمُعَةِ، فَلَمّا قَرَأَ: وَ آخَرينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. قَالَ رَجُلٌ مَنْ هؤُلاءِ يا رَسُولَ اللّهِ؟ فَلَمْ يُراجِعْهُ النّبِىُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، حَتّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا. قالَ وَفينا سَلْمانُ الفارْسىُّ قالَ فَوَضَعَ النَّبِىُّ يَدَهُ عَلى سَلْمانَ ثُمَّ قالَ: لَوْ كَانَ الاِْيمانُ عِنْدَ الثُّرَيّا لَنالَهُ رِجالٌ مِنْ هؤُلاءِ.»:

  وقتى كه سوره جمعه بر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) نازل گرديد و آن حضرت آيه وَ آخَرينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ را خواند.

  مردى گفت:اى پيامبر خدا! مراد اين آيه چه كسانى است؟ رسول خدا به او چيزى نگفت تا اين كه آن شخص يك بار، دوبار، يا سه بار سؤال كرد.

  راوى مى گويد: سلمان فارسى در ميان ما بود كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)دستش را روى دوش او نهاد، سپس فرمود: اگر ايمان به ستاره ثريّا برسد، هر آينه مردانى از سرزمين اين مرد به آن دست خواهند يافت.

  4- مشمولان شفاعت

  « أَرْبَعَةٌ أَنَا الشَّفيعُ لَهُمْ يَوْمَ القِيمَةِ:

  1ـ مُعينُ أَهْلِ بَيْتى.
  2ـ وَ الْقاضى لَهُمْ حَوائِجَهُمْ عِنْدَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ.
  3ـ وَ الُْمحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَ لِسانِهِ.
  4ـ وَ الدّافِعُ عَنْهُمْ بِيَدِهِ.»:
  چهار دسته اند كه من، روز قيامت، شفيع آنها هستم:1ـ يارى دهنده اهل بيتم،2ـ برآورنده حاجات اهل بيتم به هنگام اضطرار و ناچارى،3ـ دوستدار اهل بيتم به قلب و زبان،4ـ و دفاع كننده از اهل بيتم با دست و عمل.


  5- ملاك پذيرش اعمال

  « لا يُقْبَلُ قَوْلٌ إِلاّ بِعَمَل وَ لا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَ لا عَمَلٌ إِلاّ بِنِيَّة وَ لا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَ لا عَمَلٌ وَ لا نِيَّةٌ إِلاّ بِإِصابَةِ السُّنَّةِ.»:

  نزد خداوند سخنى پذيرفته نمى شود، مگر آن كه همراه با عمل باشد، و سخن و عملى پذيرفته نمى شود، مگر آن كه همراه با نيّت خالص باشد، و سخن و عمل و نيّتى پذيرفته نمى شود، مگر آن كه مطابق سنّت باشد.


  6- صفات بهشتى

  « أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النّارُ غَدًا؟ قيلَ بَلى يا رَسُولَ اللّهِ.

  فَقالَ: أَلْهَيِّنُ الْقَريبُ اللَّيِّنُ السَّهْلُ.»:

  آيا كسى را كه فرداى قيامت، آتش بر او حرام است به شما معرّفى نكنم؟ گفتند: آرى، اى پيامبر خدا.

  فرمود: كسى كه متين، خونگرم، نرمخو و آسانگير باشد.


  7- نشانه هاى ستمكار

  « عَلامَةُ الظّالِم أَرْبَعَةٌ: يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ، وَ يَمْلِكُ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ، وَ يُبْغِضُ الْحَقَّ وَ يُظْهِرُ الظُّلْمَ.»:

  نشانه ظالم چهار چيز است :1ـ با نافرمانى به مافوقش ستم مى كند،2ـ به زيردستش با غلبه فرمانروايى مى كند،3ـ حقّ را دشمن مى دارد،4ـ و ستم را آشكار مى كند.


  8- شعبه هاى علوم دين

  « إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَريضَةٌ عادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قائِمَةٌ وَ ما خَلاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.»:

  همانا علم دين سه چيز است، و غير از اينها فضل است:1ـ آيه محكمه (كه منظور از آن علم اصول عقائد است)،2ـ فريضه عادله (كه منظور از آن علم اخلاق است)،3ـ و سنّت قائمه (كه منظور از آن علم احكام شريعت است).

   

  9- فتواى نااهل

  « مَنْ أَفْتى النّاسَ بِغَيْرِ عِلْم... فَقَدْ هَلَكَ وَ أَهْلَكَ.»:

  كسى كه بدون صلاحيّت علمى براى مردم فتوا دهد، خود را هلاك ساخته و ديگران را نيز به هلاكت انداخته است.


  10- روزه واقعى

  « أَلصّائِمُ فى عِبادَة وَ إِنْ كانَ فى فِراشِهِ ما لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا.»:

  روزه دار ـ مادامى كه غيبت مسلمانى را نكرده باشد ـ همواره در عبادت است، اگر چه در رختخواب خود باشد.


  11- فضيلت رمضان

  « شَهْرُ رَمضانَ شَهْرُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ شَهْرٌ يُضاعَفُ فيهِ الْحَسَناتُ وَ يَمْحُو فيهِ السَّيِّئاتُ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الاْنابَةِ وَ هُوَ شَهْرُ التَّوبَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ.

  أَلا فَاجْتَنِبُوا فيهِ كُلَّ حَرام وَ أَكْثِرُوا فيهِ مِنْ تِلاوَةِ الْقُرآنِ....»:

  ماه رمضان، ماه خداوند عزيز و جليل است، و آن ماهى است كه در آن نيكي ها دوچندان و بديها محو مى شود، ماه بركت و ماه بازگشت به خدا و توبه از گناه و ماه آمرزش و ماه آزادى از آتش دوزخ و كاميابى به بهشت است. آگاه باشيد! در آن ماه از هر حرامى بپرهيزيد و قرآن را زياد بخوانيد.


  12- نشانه هاى شكيبا

  « عَلامَةُ الصّابِرِ فى ثَلاث:أَوَّلُها أَنْ لا يَكْسَلَ،و الثّانِيَةُ أَنْ لا يَضْجَرَ،وَ الثّالِثَةُ أَنْ لا يَشْكُوَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ. لاِنـَّهُ إِذا كَسِلَ فَقَدْ ضَيَّعَ الْحَقَّ،وَ إِذا ضَجِرَ لَمْ يُؤَدِّ الشُّكْرَ،وَ إِذا شَكى مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَدْ عَصاهُ.»:

  علامت صابر در سه چيز است:اوّل: آن كه كسل نشود،دوّم: آن كه آزرده خاطر نگردد،سوّم: آن كه از خداوند عزّوجلّ شكوه نكند،زيرا وقتى كه كسل شود، حقّ را ضايع مى كند،و چون آزرده خاطر گردد شكر را به جا نمى آورد،و چون از پروردگارش شكايت كند در واقع او را نافرمانى نموده است.


  13- بدترين جهنّمى

  « إِنَّ أَهْلَ النّارِ لَيَتَأَذُّونَ مِنْ ريحِ الْعالِمِ التّارِكِ لِعِلْمِهِ وَ إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النّارِ نِدامَةً وَ حَسْرَةً رَجُلٌ دَعا عَبْدًا إِلَى اللّهِ فَاسْتَجابَ لَهُ وَ قَبِلَ مِنْهُ فَأَطاعَ اللّهَ فَأَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَ الدّاعِىَ النّارَ بِتَرْكِهِ عِلْمَهُ.»:

  همانا اهل جهنّم از بوى گند عالمى كه به علمش عمل نكرده رنج مى برند، و از اهل دوزخ پشيمانى و حسرت آن كس سختتر است كه در دنيا بنده اى را به سوى خدا خوانده و او پذيرفته و خدا را اطاعت كرده و خداوند او را به بهشت درآورده، ولى خودِ دعوت كننده را به سبب عمل نكردن به علمش به دوزخ انداخته است.


  14- عالمان دنيا طلب

  « أَوْحَى اللّهُ إِلى داوُدَ(عليه السلام) لا تَجْعَلْ بَيْنى وَ بَيْنَكَ عالِمًا مَفْتُونًا بِالدُّنْيا فَيَصُدَّكَ عَنْ طَريقِ مَحَبَّتى فَإِنَّ أُولئِكَ قُطّاعُ طَريقِ عِبادِى الْمُريدينَ، إِنَّ أَدْنى ما أَنـَا صانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنـْزَعَ حَلاوَةَ مُناجاتى عَنْ قُلوبِهِمْ.»:

  خداوند به داود(عليه السلام) وحى فرمود كه: ميان من و خودت، عالِم فريفته دنيا را واسطه قرار مده كه تو را از راه دوستى ام بگرداند، زيرا كه آنان، راهزنانِ بندگانِ جوياى مناند، همانا كمتر كارى كه با ايشان كنم اين است كه شيرينى مناجاتم را از دلشان بركنم.


  15- نتيجه يقين

  « لَوْ كُنْتُم تُوقِنُونَ بِخَيْرِ الاْخِرَةِ وَ شَرِّها كَما تُوقِنُونَ بِالدُّنيا لاَثَرْتُمْ طَلَبَ الآخِرَةِ.»:

  اگر شما مردم يقين به خير و شرّ آخرت مى داشتيد، همان طور كه يقين به دنيا داريد، البته در آن صورت، آخرت را انتخاب مى كرديد.


  16- نخستين پرسش هاى قيامت

  « لا تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ القِيمَةِ حَتّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع: عَنْ عُمْرِهِ فيما أَفـْناهُ، وَ عَنْ شَبابِهِ فيما أَبـْلاهُ، وَ عَنْ عِلْمِهِ كَيْفَ عَمِلَ بِهِ، وَ عَنْ مالِهِ مِنْ أَيـْنَ اكْتَسَبَهُ وَ فيما أَنـْفَقَهُ، وَ عَنْ حُبِّنا أَهـْلَ الْبَيْتِ.»:

  هيچ بنده اى در روز قيامت قدم از قدم برنمى دارد، تا از اين چهار چيز از او پرسيده شود:1ـ از عمرش كه در چه راهى آن را فانى نموده،2ـ و از جوانىاش كه در چه كارى فرسوده اش ساخته،3ـ و از مالش كه از كجا به دست آورده و در چه راهى صرف نموده،4ـ و از دوستىِ ما اهل بيت.


  17- محكم كارى

  « وَ لكِنَّ اللّهَ يُحِبُّ عَبْدًا إِذا عَمِلَ عَمَلاً أَحـْكَمَهُ.»:

  پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) وقتى كه با دقّت قبر سعد بن معاذ را پوشاند فرمود: مى دانم كه قبر سرانجام فرو مى ريزد و نظم آن بهم مى خورد، ولى خداوند بندهاى را دوست مى دارد كه چون به كارى پردازد، آن را محكم و استوار انجام دهد.


  18- مرگ، بيدارى بزرگ

  « أَلنّاسُ نِيامٌ إِذا ماتُوا انْتَبَهُوا.»:

  مردم در خواباند وقتى كه بميرند، بيدار مى شوند.


  19- ثواب اعمال كارساز

  « سَبْعَةُ أَسـْباب يُكْسَبُ لِلْعَبْدِ ثَوابُها بَعْدَ وَفاتِهِ:رَجُلٌ غَرَسَ نَخْـلاً أَوْ حَـفَـرَ بِئْـرًا أَوْ أَجْرى نَهْـرًاأَوْ بَنـى مَسْجِـدًا أَوْ كَتَبَ مُصْحَفًا أَوْ وَرَّثَ عِلْمًاأَوْ خَلَّفَ وَلَـدًا صالِحـًا يَسْتَغْفِرُ لَـهُ بَعْـدَ وَفاتِـهِ.»:

  هفت چيز است كه اگر كسى يكى از آنها را انجام داده باشد، پس از مرگش پاداش آن هفت چيز به او مى رسد:1ـ كسى كه نخلى را نشانده باشد (درخت مثمرى را غرس كرده باشد)،2ـ يا چاهى را كنده باشد،3ـ يا نهرى را جارى ساخته باشد،4ـ يا مسجدى را بنا نموده باشد،5ـ يا قرآنى را نوشته باشد،6ـ يا علمى را از خود برجاى نهاده باشد،7ـ يا فرزند صالحى را باقى گذاشته باشد كه براى او استغفار نمايد.


  20- سعادتمندان

  « طُوبى لِمَنْ مَنَعَهُ عَيـْبـُهُ عَنْ عُيـُوبِ الْمُـؤْمِنينَ مِنْ إِخْوانِهِ طُوبى لِمَنْ أَنـْفَقَ الْقَصْدَ وَ بَذَلَ الفَضْلَ وَ أَمْسَكَ قَولَهُ عَنِ الفُضُولِ وَ قَبيحِ الْفِعْلِ.»:

  خوشا به حال كسى كه عيبش او را از عيوب برادران مؤمنش باز دارد، خوشا به حال كسى كه در خرج كردن ميانه روى كند و زياده از خرج را ببخشد و از سخنانِ زائد و زشت خوددارى ورزد.

   


  امام علی (ع) : 9 کاری که از زشت، زشت تر است

  امام علی (ع) : 9 کاری که از زشت، زشت تر است

  تِسْعَةُ أَشْيَاءَ قَبِيحَةٌ وَ هِيَ مِنْ تِسْعَةِ أَنْفُسٍ أَقْبَحُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِهِمْ ضِيقُ الذَّرْعِ مِنَ الْمُلُوكِ وَ الْبُخْلُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ سُرْعَةُ الْغَضَبِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الصِّبَا مِنَ الْكُهُولِ وَ الْقَطِيعَةُ مِنَ الرُّءُوسِ وَ الْكَذِبُ مِنَ الْقُضَاةِ وَ الزَّمَانَةُ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْبَذَاءُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الطَّيْشُ مِنْ ذَوِي السُّلْطَان‏

  امام علی(ع) فرمودند: نُه چيز زشت است، اما از 9 گروه زشت‏ تر:

  1-درماندگى و ناتوانى از دولتمردان؛

  2-بخل از ثروتمندان؛

  3-زود خشمى از دانشمندان؛

  4-حركات بچگانه از ميانسالان؛

  5-جدايى حاكمان از مردم؛

  6-دروغ از قاضيان؛

  7-بيمارى كهنه از پزشكان؛

  8-بدزبانى از زنان

  9-سختگيرى و ستمگرى از سلاطين است

  منابع : سخنان ناب بزرگان - ایران مطلب - نون و آب - تبین

  نظر دهید

  شما به عنوان مهمان نظر ارسال میکنید.

  مطالب جذاب - احکام دینی

  مطالب جذاب - زندگینامه بزرگان دینی